metaverse

Vad är metaverse?

9 maj, 2022

Metaverse är ännu inte lanserat och det gör det lite marigt att kungöra vad det är. För att göra det ännu lite krångligare för de potentiella användarna har de olika bolagen sina versioner av vad som kommer ingå i metaverse och självklart går visionerna isär. Några av de företag som har presenterat sina lösningar och visioner gällande metaverse är Epic Games, Meta (tidigare Facebook), Microsoft och Nvidia

Meta satsar på metaverse

På hemsidan presenterar Meta sin vision av metaverse så här: ”Metaverse är en serie virtuella miljöer där du kan skapa och utforska ihop med andra personer som inte befinner sig på samma fysiska plats som du.” En tolkning av deras vision kan vara att du i en virtuell 3D-värld kan stiga in i olika virtuella miljöer för att till exempel ha möten eller dejta.

Varför är metaverse så i ropet nu?

Det finns två huvudsakliga anledningar till intresset för metaverse. Dels har de stora teknikbolagen börjat använda begreppet, dels har de tekniska förbättringarna av smarta glasögon samt AR- och VR-headset också gått framåt. Tech-bolagens intresse för metaverse har gjort att begreppet blivit ett buzzword. När något blir ett buzzword är det mångas intresse som väcks för produkten. Till detta går det även att lägga den ständiga utvecklingen av AI och teknologi som följer ansikts-, hand- och ögonrörelser i virtuella miljöer.

När kommer metaverse lanseras?

Den frågan kan nog inte ens utvecklarna svara på. Det finns ett antal företag som är igång med att stegvis bygga metaverse. Fortnite går mer och mer mot att vara en plattform för sociala interaktioner och det tillkommer ständigt nya funktioner. Meta har visat sin version av metaverse, mötesplatsen Horizon och Nvidia har ett samarbete med plattformen Omniverse som skulle kunna fungera som en knutpunkt för varierande virtuella miljöer. Så småningom kommer tjänsterna kanske växa ihop till någon form av virtuellt samhälle dit alla kan ansluta. Mark Zuckerberg tror att metaverse kan slå igenom stort inom fem till tio år.