Maniskt samlande

10 november, 2017

Samlarmani, även kallat patologiskt samlande ellerhoarding, är sedan 2013 en egen diagnos enligt den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5, men innan dess betraktades patologiskt samlande som en undertyp till tvångssyndrom. Diagnosen innebär att individen har sådana svårigheter att göra sig av med saker att det till slut blir problem i vardagen.

Skillnad på samlande och hoarding

galen samlareDet är inget ovanligt att människor samlar på saker. En samlare har dock oftast en prydlig ordning bland sina samlarobjekt medan patologiskt samlande begränsar levnadsutrymmet. Individen upplever ett behov av att behålla sakerna och känner ett stort obehag vid tanken på att göra sig av med dem, vilket leder till ett överfullt hem som förr eller senare blir svårt att leva i. Det patologiska samlandet är således inte en hobby utan en sjukdom som försvårar vardagen.

En svårbehandlad diagnos

En patologisk samlare har ofta en bristande insikt i hur samlandet påverkar vardagen, vilket leder till att de sällan själva söker hjälp och behandling. Det är oftast familj och vänner som inleder den första vårdkontakten. Det är inte tillräckligt att bara rensa och städa ur samlarens bostad eftersom individen kommer fortsätta sitt sjukliga samlande efteråt. Läkemedelsbehandling med SSRI har inte haft någon övertygande effekt utan vikten behöver läggas på motiverande samtal, KBT och rimliga målsättningar.

Hoarding är ett sjukligt samlande

Patologiskt samlande är ett sjukligt tillstånd där individens samlande blir så pass extremt att levnadsutrymmet begränsas. Det är sedan 2013 en egen diagnos i den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5. Till skillnad från ett vanligt samlande som ofta rör just en typ av samlarobjekt och ett mer organiserat samlande så kan den med samlarmani spara på precis allt från tidningar till husdjur. Det patologiska samlandet kan ta över hela bostäder och är svårbehandlat. Behandlingen bör ha en rimlig målsättning, individen kanske aldrig blir helt fri från sitt samlande, och bör bestå av KBT och motiverande samtal.