Global genbank på Svalbard

17 augusti, 2019

genbank svalbad global fröerMänniskan har i alla tider förberett sig på olika typer av katastrofer, det är en del av överlevnadsinstinkten. Kanske blir du ändock förvånad när du hör talas om Svalbard som är en global genbank som mestadels används till att förvara fröer från världens hörn. Tanken är att om det värsta skulle inträffa har mänskligheten chansen att börja om.

Valvet ska klara sig även om isarna smälter

Svalbard ligger på 130 meters höjd vilket ska vara tillräckligt högt för att klara sig även om isarna på Grönland och Antarktis skulle smälta. Frövalvet har skapats för att kunna ge mänskligheten en ny chans vid en naturkatastrof. I dagsläget är valvet endast ett prov i och med att man inte vet säkert om fröer kan klara sig i 100 år i en temperatur på minus fyra grader.

Svalbard är inte det enda valvet

Faktum är att det finns omkring 1400 genbanker runt om i världen som är byggda för att förvara fröer säkert ifall att det skulle komma en större naturkatastrof. Det första frövalvet anlades redan 1984 och tanken är att om en typ av apokalyps inträffar kommer genvalvet att finnas kvar. Det är endast ägarna som har rätt att hämta ut materialet i dagsläget.

Målet är 2 miljoner fröprover

I dagsläget har man lyckats att samla omkring 780 000 fröprover i Svalbard. Det långsiktiga målet är dock att man ska lyckas samla som minst 1.5 miljoner fröprover men helst 2 miljoner. Man vill att de efterlevande ska ha ett stort urval av fröer att välja mellan. Detta är för att man ska kunna ge mänskligheten en riktig chans i framtiden.