corona folksamingar

Förbud mot allmänna folksamlingar begränsat till 50 personer

29 juni, 2020

Folkhälsomyndigheten och regeringen gick tidigt ut när pandemin var ett faktum, med förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. 29 mars blev det klart att siffran sänks till högst 50 personer för att förhindra smittspridning av Covid 19. Privata fester, allmänna färdmedel och vissa verksamheter är undantaget men i dessa sammanhang uppmanas alla ta sitt ansvar för att undvika smittspridningen.

Vad händer om man överträder förbudet

När det gäller sammankomster som går emot förbudet att samlas över 50 personer på uttalade allmänna platser kan polisen upplösa alternativt ställa in händelser som strider mot förbudet. De ansvariga kan dömas till böter eller fängelse. Syftet med uppmaningar och förbud i samband med Covid 19 handlar om att människor behöver förstå hur snabbt smittspridningen av viruset Covid 19 sker inom alla slags folksamlingar.

Viktigt för alla att hålla avstånd

För större privata sammankomster är det inte förbjudet att samlas i större antal men det är var och ens ansvar att se till att de genomförs på bästa sätt för allas säkerhet. När det gäller privata fester uppmanar Folkhälsomyndigheten och regeringen att hålla tillställningarna utomhus. I uppmaningen ingår att vara tydlig med att informera om regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller att hålla avstånd, både bland vänner och familj.

Att förhålla sig till förbudet är allas ansvar

Folkhälsomyndigheten tillsammans med regeringen följer händelsens utveckling och anpassar situationen med olika rekommendationer och tillfälliga förbud. Inledningsvis när pandemin konstaterades, skapades ett tillfälligt förbud mot att samla fler än 500 personer till en allmänna sammankomst eller offentlig tillställning. Från och med den 29 mars gick den siffran ner till 50 personer. Större folksamlingar konstaterades som en av de allvarligaste orsakerna till smittspridningen. Arrangörer och människor uppmanas nu kontinuerligt hur vi ska hantera situationen och hur vi ska bete oss i olika sammanhang. Folkhälsomyndigheten och regeringen understryker att vi människor har ett ansvar inom alla sammanhang, både offentligt och privat, att se till att smittspridning inte sker.