18 % av svenskarna samlar på något

18 februari, 2020

Nästan var femte svensk har någon form av samling. Antagligen är det många som minns olika sorters samlande från barndomen när de mest värdefulla objekten var hockeybilder, bokmärken eller spelkulor. För 18 % av svenskarna fortsätter samlandet även i vuxen ålder, då med ett ökat intresse för nya typer av objekt. Varför människor samlar kan utöver att det handlar om ett intresse även vara bundet till nostalgi eller andra känslor.

Män och kvinnor som samlar

Enligt Karin Ekström skiljer sig samlingarna som män och kvinnor har. Ekström är professor i företagsekonomi och en av få forskare som specialiserat sig på fenomenet samlande. I SOM-undersökningen som hon har gjort visade det sig att män ofta samlar på dyrare föremål än vad kvinnorna gör. Oavsett prisklass så ser hon att de som sysselsätter sig med hobbysamlande är kreativa i sitt sökande efter nästa föremål att investera i.

Ingen samling blir någonsin komplett

Förutom att det är socialt att samla så ligger mycket av attraktionen i själva handlingen. Samlarna bär ofta på mycket kunskap kring de olika objekten och dess historia. De olika sakerna kan även vara förknippade med värderingar, ideal eller status. Ekström menar att en samling dör om den anses komplett eller fulländad, vilket kan kopplas till att människor ofta formar sin identitet utifrån de föremål de äger.

Ett växande intresse för att samla

När någon börjar samla gör denne det ofta i en liten skala, och objekten som vi människor samlar på har någon form av känslomässigt värde för oss. Även om män och kvinnor samlar på olika sätt är antalet som samlar jämnt fördelat mellan de båda könen. Att de som samlar ofta är sociala människor gör även att aktiviteten blir en form av umgänge med andra likasinnade, antingen ansikte mot ansikte eller över internet.