Carl Gösta Jackson – en samlare

29 september, 2020

Carl Gösta Jackson var en man som levde i början av 1900-talet och som ägnade en stor del av sitt liv åt att dokumentera olika båtrutter i Sverige, i första hand Waxholmsbolagets. Han samling vägde vid hans bortgång hela 9 ton och det behövdes 3 lastbilar för att frakta hela samlingen, som skänktes till Sjöhistoriska muséet, där den ännu finns bevarad.

Med passion för skärgården

Carl Gösta föddes år 1899 i en välbärgad familj vilket medförde att han aldrig behövde förvärvsarbeta. Sin tid la han istället på skärgårdsbåtar och att åka turer med dem. Alla sina resor dokumenterade han i anteckningsböcker. I dem antecknade han när han hade varit ute på sjön, hur vädret hade varit, vilka båtar de hade mött samt vilka bryggor de hade lagt till vid.

Materialet i hans samling

Förutom sina anteckningsböcker så bestod Carl Göstas samling av allt som har med sjöfart att göra. Han hade sparat mängder av turlistor, biljetter från alla sina resor, reklamaffischer, vykort och tidningsklipp samt löpsedlar som alla handlade om skärgården. När man tittar i hans noteringar kan man se att han reste med exempelvis Waxholmsbolaget och andra båtbolag över 10 000 gånger.

Vad vet vi om Carl Gösta Jackson?

Alla noteringar som han gjorde var fakta och han skrev aldrig ned någon privat information. Det gör det svårt att veta hur han var som person. Det man känner till är att han levde på Östermalm och att han hade ett sommarhus i Vaxholm. Förutom att åka på turer så seglade han även själv med sin neglingesnäcka Ariadne. Alla dessa seglingar finns det också noggranna anteckningar om.

Förbud mot allmänna folksamlingar begränsat till 50 personer

29 juni, 2020

Folkhälsomyndigheten och regeringen gick tidigt ut när pandemin var ett faktum, med förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. 29 mars blev det klart att siffran sänks till högst 50 personer för att förhindra smittspridning av Covid 19. Privata fester, allmänna färdmedel och vissa verksamheter är undantaget men i dessa sammanhang uppmanas alla ta sitt ansvar för att undvika smittspridningen.

Vad händer om man överträder förbudet

När det gäller sammankomster som går emot förbudet att samlas över 50 personer på uttalade allmänna platser kan polisen upplösa alternativt ställa in händelser som strider mot förbudet. De ansvariga kan dömas till böter eller fängelse. Syftet med uppmaningar och förbud i samband med Covid 19 handlar om att människor behöver förstå hur snabbt smittspridningen av viruset Covid 19 sker inom alla slags folksamlingar.

Viktigt för alla att hålla avstånd

För större privata sammankomster är det inte förbjudet att samlas i större antal men det är var och ens ansvar att se till att de genomförs på bästa sätt för allas säkerhet. När det gäller privata fester uppmanar Folkhälsomyndigheten och regeringen att hålla tillställningarna utomhus. I uppmaningen ingår att vara tydlig med att informera om regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller att hålla avstånd, både bland vänner och familj.

Att förhålla sig till förbudet är allas ansvar

Folkhälsomyndigheten tillsammans med regeringen följer händelsens utveckling och anpassar situationen med olika rekommendationer och tillfälliga förbud. Inledningsvis när pandemin konstaterades, skapades ett tillfälligt förbud mot att samla fler än 500 personer till en allmänna sammankomst eller offentlig tillställning. Från och med den 29 mars gick den siffran ner till 50 personer. Större folksamlingar konstaterades som en av de allvarligaste orsakerna till smittspridningen. Arrangörer och människor uppmanas nu kontinuerligt hur vi ska hantera situationen och hur vi ska bete oss i olika sammanhang. Folkhälsomyndigheten och regeringen understryker att vi människor har ett ansvar inom alla sammanhang, både offentligt och privat, att se till att smittspridning inte sker.

Kungens Bilsamling

21 april, 2020

Det är inte bara vanligt folk som tycker om att samla, även kung Carl XVI Gustaf har en samling och här är det unika och värdefulla bilar som samlas. Precis som för många andra samlare kan det vara se men inte röra som gäller för kungens bilsamling, detta på grund av att hovet byter till mer miljövänliga alternativ.

En imponerande samling

Hans Majestät har nio bilar, och i samlingen finns både lyxiga sportbilar och klassiska veteranbilar. Veteranbilarna verkar dock vara favoriterna och kungen har bland annat en Porsche 911 T Targa från 1973, en De Tomaso Pantera från samma år samt en Ford Mustang från 1965. Värdet på kungens bilsamling är okänt men att det rör sig om stora summor är det ingen frågan om.

Elbilar är vanliga bland kungligheter

Kungens favoritbil sägs vara en Ferrari 599 GTB med V12-motor. Nu har hovet dock meddelat att det är dags för kungen att börja köra en elhybrid bil istället. Flera andra kungligheter, bland annat kronprins Haakon av Norge, prins Charles i Storbritannien och prinsessan Sofia här i Sverige kör med elbilar, men kungen verkar ha svårt att säga adjö till sina klassiska bilar.

En värdefull samling

Veteranbilar är en stor passion för många och bland fantasterna hittar vi kung Carl XVI Gustaf som har en imponerande samling. Det är dock bara fem av kungen nio bilar som används och i takt med att kungahuset blir mer miljövänligt kan det bli ännu fler bilar som blir parkerade. Många ställer sig positiva till kungahusets miljöengagemang och berömmer prinsessan Sofia som har valt att köra elbil i många år. Förhoppningsvis kan Sofia inspirera både kungen och andra att välja mer miljövänliga alternativ.

18 % av svenskarna samlar på något

18 februari, 2020

Nästan var femte svensk har någon form av samling. Antagligen är det många som minns olika sorters samlande från barndomen när de mest värdefulla objekten var hockeybilder, bokmärken eller spelkulor. För 18 % av svenskarna fortsätter samlandet även i vuxen ålder, då med ett ökat intresse för nya typer av objekt. Varför människor samlar kan utöver att det handlar om ett intresse även vara bundet till nostalgi eller andra känslor.

Män och kvinnor som samlar

Enligt Karin Ekström skiljer sig samlingarna som män och kvinnor har. Ekström är professor i företagsekonomi och en av få forskare som specialiserat sig på fenomenet samlande. I SOM-undersökningen som hon har gjort visade det sig att män ofta samlar på dyrare föremål än vad kvinnorna gör. Oavsett prisklass så ser hon att de som sysselsätter sig med hobbysamlande är kreativa i sitt sökande efter nästa föremål att investera i.

Ingen samling blir någonsin komplett

Förutom att det är socialt att samla så ligger mycket av attraktionen i själva handlingen. Samlarna bär ofta på mycket kunskap kring de olika objekten och dess historia. De olika sakerna kan även vara förknippade med värderingar, ideal eller status. Ekström menar att en samling dör om den anses komplett eller fulländad, vilket kan kopplas till att människor ofta formar sin identitet utifrån de föremål de äger.

Ett växande intresse för att samla

När någon börjar samla gör denne det ofta i en liten skala, och objekten som vi människor samlar på har någon form av känslomässigt värde för oss. Även om män och kvinnor samlar på olika sätt är antalet som samlar jämnt fördelat mellan de båda könen. Att de som samlar ofta är sociala människor gör även att aktiviteten blir en form av umgänge med andra likasinnade, antingen ansikte mot ansikte eller över internet.

Patologiskt samlande

20 december, 2019

Det engelska språket gör skillnad mellan två typer av samlare: collector och hoarder. I det svenska språket gör man inte den åtskillnaden, men i den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5, som kom ut 2013, inkluderades patologiskt samlande som en diagnos. Patologiskt samlande är namnet för en psykiatrisk diagnos men de flesta som diagnostiseras med patologiskt samlande är den typ av samlare som man i det engelska språket benämner som hoarder.

Vad är patologiskt samlande?

Patologiskt samlande är en psykiatrisk diagnos vars symptom uttrycker sig i maniskt och osunt samlande. Problemen har ofta sitt ursprung i en personlig traumatisk händelse där personen i fråga förlorar en person eller någonting annat av värde. Konsekvensen blir att personen försöker ta kontroll över föremål i sin närmaste omgivning och utvecklar ett kontrollbehov samt en rädsla för att förlora sakerna. Det är svårt att kontrollera funktionshindret på egen hand och det krävs i regel en professionell behandling.

När är en person i riskzonen?

Det finns olika tecken som kan tyda på att en person lider av patologisk samlande. Om samlingen är oordnad eller om personen i fråga har lätt för att spara saker och svårt för att slänga dem, eller om samlaren uppvisar ett kontrollbehov över sina ägodelar, är personen i fråga i riskzonen. Enbart en oordnad samling med föremål betyder inte per automatik att personen lider av patologiskt samlande, personen i fråga kan bara vara stökig och oorganiserad som person.

Sunt kontra osunt samlande

Det finns många typer av samlare med det svenska språket har ett begränsat ordförråd för att benämna alla olika typer. Det finns personer som har svårt att hålla ordning runt sig utan att för den sakens skull falla under den psykiatriska diagnosen patologiskt samlande, och det finns de som är patologiska samlare i en lägre grad och av den anledningen inte får en diagnos. Sedan termen patologiskt samlande introducerades har det blivit enklare att skilja på sunt och osunt samlande.

Samlingen för dig som älskar att räkna!

18 oktober, 2019

mininärknare calculator collectionDen lilla staden Solingen i västra Tyskland är inte bara känd för sina vackra gotiska kyrkor och sin tillverkning av knivar. Här finns också världens största samling av miniräknare, som kommunikationsteknikern Gerhard Wenzel är stolt innehavare av. Han har samlat miniräknare i mer än trettio års tid och samlingen växer fortfarande.

Ett intresse från barndomen

Samlingen består av mer än 3 500 stycken miniräknare och datorer. Objekten är insamlade världen över, något som blivit möjligt tack vare internetauktioner och inte minst Ebay. Men hur började då intresset för den 47-årige tysken? Hans hobby som barn var att bygga radioapparater. En dag fick han en Bowmar-räknare att reparera och där började fascinationen för miniräknare, som sedan den dagen blev hans största intresse.

Ett webbmuseum med dyrgripar

På Wenzels hemsida Museum of Pocket Calculating Devices, finns alla hans miniräknare samlade för allmän beskådan. Där kan entusiastiska samlare världen över, ta del av hans samling. Här hittas allt från miniräknare i trä till räknare föreställande pianon i miniatyr. Den senaste stora investeringen är en Sinclair-byggsats. Minidatorn var den första hemdatorn som kom ut på marknaden och är idag ett exklusivt samlarobjekt.

En samling som fortsätter växa

Gerhard Wenzels fascination för miniräknare har inte avtagit och han intygar att samlingen kommer att fortsätta växa. Intresset för den ökar också hela tiden och många entusiaster hör av sig till honom för att få expertråd eller för att få sina samlingar värderade. Så än har vi säkert inte sett den sista, fantasifulla miniräknaren presenteras på hans webbmuseum för miniräknare!

Global genbank på Svalbard

17 augusti, 2019

genbank svalbad global fröerMänniskan har i alla tider förberett sig på olika typer av katastrofer, det är en del av överlevnadsinstinkten. Kanske blir du ändock förvånad när du hör talas om Svalbard som är en global genbank som mestadels används till att förvara fröer från världens hörn. Tanken är att om det värsta skulle inträffa har mänskligheten chansen att börja om.

Valvet ska klara sig även om isarna smälter

Svalbard ligger på 130 meters höjd vilket ska vara tillräckligt högt för att klara sig även om isarna på Grönland och Antarktis skulle smälta. Frövalvet har skapats för att kunna ge mänskligheten en ny chans vid en naturkatastrof. I dagsläget är valvet endast ett prov i och med att man inte vet säkert om fröer kan klara sig i 100 år i en temperatur på minus fyra grader.

Svalbard är inte det enda valvet

Faktum är att det finns omkring 1400 genbanker runt om i världen som är byggda för att förvara fröer säkert ifall att det skulle komma en större naturkatastrof. Det första frövalvet anlades redan 1984 och tanken är att om en typ av apokalyps inträffar kommer genvalvet att finnas kvar. Det är endast ägarna som har rätt att hämta ut materialet i dagsläget.

Målet är 2 miljoner fröprover

I dagsläget har man lyckats att samla omkring 780 000 fröprover i Svalbard. Det långsiktiga målet är dock att man ska lyckas samla som minst 1.5 miljoner fröprover men helst 2 miljoner. Man vill att de efterlevande ska ha ett stort urval av fröer att välja mellan. Detta är för att man ska kunna ge mänskligheten en riktig chans i framtiden.

Europas största kamerasamling

18 juni, 2019

I Borlänge i Dalarna finns en man som verkligen vurmar för kameror. Intresset började redan i 3-årsåldern, när han fick upp ögonen för sin morfars gamla Kodakkamera. Samlarintresset har tagit honom så att han nyligen har haft en stor kamerautställning på biblioteket i Borlänge, där han har ställt ut sina rariteter.

9 715 kameror

Denna privata samling består idag av 9 715 kameror, vilket gör det till den största i sitt slag i Europa. Naturligtvis får inte alla kameror plats samtidigt på biblioteksutställningen, utan tanken är att man var fjärde månad kommer att byta ut de befintliga kamerorna mot en ny kollektion som ska visas upp. Owe Söderlund hyser en dröm om ett framtida kameramuseum.

Först ut är äldre bilder

Owe Söderlund samlar på alla slags kameramodeller och favoriserar ingen särskild sort. Helst skulle han vilja ha ett exemplar av varje modell som finns. Om han kommer att lyckas med det återstår att se, men hans samling är redan unik som den är. Äldre klapp-, ateljé- och bänkkameror kommer att vara den samling som ställs ut först. Sedan väntar en uppsättning tvåögda kameror på att beskådas och efter det kommer polaroidkameror, lådkameror, spegelreflexer och barnkameror.

Samlandet som hobby

Utan tvivel är samlandet av kameror Owe Söderlunds största intresse i livet, som nu kommer att komma alla till del. Dessa kameror, varav många inte tillverkas eller säljs längre, är en fin gåva till allmänheten som kan lära sig mycket både om tekniken och historien bakom. Verksamheten pågår helt ideellt och han säljer aldrig av några objekt, samlingen ska förbli intakt och helst utökas.

Sveriges största samling tändsticksaskar

19 april, 2019

Vi är många som tycker om att samla på saker, men vissa gör det mer ordentligt än andra. Kurt-Erik Eriksson bor i Linköping och han har en av Sveriges största samlingar av tändsticksaskar. Den består sammanlagt av så mycket som cirka 35 000 tändsticksaskar, fler än 5000 plån och runt 7000 etiketter.

En mängd tändsticksaskar

Att lyckas samla på sig över 35 000 askar kräver både tid och engagemang. Kurt- Erik Eriksson påbörjade sitt samlande när han ville skapa en hobby tillsammans med sin då sjuårige son. Han började samla på sig askar från restauranger. Sonens intresse sinade efter ett tag, men Kurt-Erik fortsatte. Han har till och med kallats för ”pyromanen från Linköping” på grund av sitt samlande.

Samlandet tar stor plats

Trots att Kurt-Erik Eriksson älskar sitt samlande har det sina nackdelar. En av dem är att askarna till slut tar stor plats i hemmet. Det här har gjort att han numera främst samlar på etiketter. De är dessutom som små, vackra konstverk, tycker han. I dagsläget har Kurt-Erik samlat på sig omkring 7000 etiketter från tändsticksaskar, och fler lär det bli.

Museum i hemmet

Idag förvarar Kurt-Erik alla sina samlarobjekt i ett eget rum i hans och hustruns hem. Egentligen tar de inte emot besökare, men det händer att folk hör av sig och gärna vill se Kurt-Eriks samling. Då visar han dem gärna sina samlarobjekt och berättar lite om dem. Tändsticksmuseets Vänner i Jönköping har bland annat besökt honom i Linköping, inte minst på grund av hans stora samling av etiketter.

Samla på kort

10 mars, 2019

Kort är överrepresenterat i mediavärlden när det handlar om samlingar. Till exempel har nog majoriteten sett filmen ”It” där man får se en flashback om barn som samlar på kort. Att många samlar på fotbollskort kan bero på att fotboll är en så stor sport i världen. När det däremot gäller samlare av baseballkort, är det mer vanligt i USA där sporten är mer populär än i t.ex Sverige.

kortsammlingVar kan man hitta samlarkort?

Samlarkort finns att hitta på många olika ställen, men det är lätt att bli osäker när man letar i Google-havet. En pålitlig butik att föredra är coolcard.se för att grundarna av företaget är själva samlare och har varit det så pass länge att man kan lita på vad man får. Vill man komma i kontakt med andra kortsamlare, kan man hålla utkik efter mässor och kortträffar. Där kan man träffa andra samlare och byta kort sinsemellan.

Olika typer av samlande för olika generationer

Fotboll, ishockey- och handbollskort är mer populärt bland den äldre generationen. Det är kanske det majoriteten tänker på när de hör om samlarkort. På 90-talet kom dock många nya kortspel som den yngre generationen överrepresenterar i samlandet. Exempel på dessa nya spel är ”Pokémon”, ”YU-GI-OH” och ”Magic”. Bland den yngre generationen är det också populärt att ”vlogga”, vilket kan utnyttjas om man vill bli influencer och få kort sponsrade.

Samlare eller entrepenör?

De flesta människor som samlar på kort gör det för att det är deras intresse, men det finns även en del människor som vill ha tag på dessa kort för att sälja dem till en intresserad samlare. Ett exempel i Sverige är Pokémonsamlaren Peter Öhman, som säljer sitt exklusiva Charizard-kort för en halv miljon kronor på Tradera. Peter är själv en samlare, men man kan fråga sig om han har en entrepenöranda samtidigt då han säljer det mest unika kortet men behåller andra kort. Efter att ha läst detta inlägg, kan man se att kortsamlande är så mycket större än vad de som inte är insatta i ämnet har vetskap om.